יצירות ספרותיות
 • מה אלבש
  איור אורה שוורץ, הוצאת קוראים,2011


 • סיפור על פירור
  איורים: אורה שוורת, הוצאת קוראים 2011

 • פיל ופילפל
  איורים:אורה שוורץ, הוצאת קוראים 2009" • מה אלבש? (סיפור)

   הוצאת ספרים רנסנס, חיפה 1921

  גיל-לי, הירחון לגיל הרך, עמגל, חברה להוצאה לאור, כסליו תשל"ב, עמ' 4.

  מדריך לשילוב יצירות ספרות בהוראה, מכללה לחינוך סמינר הקיבוצים, תשנ"ג, 1992, עמ' 18.


  לחצו להורדת המאמר

 • הצל (סיפור)
  גיל-לי, הירחון לגיל הרך, עמגל, חברה להוצאה לאור, אב תשל"ב גליון 3, עמ' 8 .
  לחצו להורדת המאמר

 • חלום (שיר)
  גיל-לי, הירחון לגיל הרך, עמגל, חברה להוצאה לאור, אב תשל"ב גליון 3, עמ' 12
  לחצו להורדת המאמר

 • מי היא ראש השנה? (סיפור)
  גיל-לי, הירחון לגיל הרך, עמגל, חברה להוצאה לאור, אלול תשל"ב, גליון 4, עמ' 4.
  לחצו להורדת המאמר

 • יש לי פרה (שיר)
  גיל-לי, הירחון לגיל הרך, עמגל, חברה להוצאה לאור , אלול תשל"ב, גליון 4, עמ' 8 פורסם גם בפשוש ירחון לילדים, החברה להגנת הטבע, חשון תשל"ז, חוברת 2.
  לחצו להורדת המאמר

 • החסידה (שיר)
  גיל-לי, הירחון לגיל הרך, עמגל, חברה להוצאה לאור , אלול תשל"ב, גליון 4, עמ' 9. פורסם גם בפשוש ירחון לילדים, החברה להגנת הטבע, טבת תשל"ז, חוברת 4.
  לחצו להורדת המאמר

 • החילזון (סיפור)
  גיל-לי , הירחון לגיל הרך, עמגל, חברה להוצאה לאור, תשרי תשל"ג, גליון 5, עמ' 13.

 • מרובע, משולש, מלבן ועיגול (שיר)
   גיל-לי, הירחון לגיל הרך, עמגל, חברה להוצאה לאור, טבת תשל"ג, גליון 7, עמ' 4.

 • לאן אפנה? (שיר)
  גיל-לי, הירחון לגיל הרך, עמגל, חברה להוצאה לאור, שבט תשל"ג, גליון 8.
  לחצו להורדת המאמר

 • חמש (סיפור)
  גיל-לי, הירחון לגיל הרך, עמגל, חברה להוצאה לאור, אדר תשל"ג, גליון 9, עמ' 4.
  לחצו להורדת המאמר

 • התחפושת של תמר (סיפור)
  גיל-לי, הירחון לגיל הרך, עמגל, חברה להוצאה לאור, אדר תשל"ג, גליון 9, עמ' 8. פורסם (בשינויים קלים)  גם בפשוש ירחון לילדים, החברה להגנת הטבע, אדר תשל"ז, חוברת 6. וגם בסיפור לכל יום, ספרית פועלים, ידיעות אחרונות, ספרי חמד, אדר 1995, סיפור 167.
  לחצו להורדת המאמר

 • האף הכועס (סיפור)
  גיל-לי, הירחון לגיל הרך, עמגל, חברה להוצאה לאור, ניסן תשל"ג גליון 10, עמ' 8 פורסם גם במדריך לשילוב יצירות ספרות בהוראה, מכללה לחינוך סמינר הקיבוצים, תשנ"ג, 1992, עמ' 141.
  לחצו להורדת המאמר

 • אני זה אני (שיר)
  גיל-לי, הירחון לגיל הרך, עמגל, חברה להוצאה לאור, ניסן תשל"ג גליון 10.

 • שנת לימודים שוב חוזרת (שיר)
  המדריך לשילוב יצירות ספרות בהוראה, מכללה לחינוך סמינר הקיבוצים, תשנ"ג, 1992, עמ' 5.
  לחצו להורדת המאמר

 • כולם עסוקים (שיר)
  פשוש ירחון לילדים, החברה להגנת הטבע, שבט תשל"ז, חוברת 5 .

 • לעולם יהא אדם שמח בחלקו (על פי סיפור עממי)
  פשוש ירחון לילדים, החברה להגנת הטבע, ניסן תשל"ז, חוברת 7.
  לחצו להורדת המאמר

 • הציפור והקוץ (על פי סיפור עממי)
  פשוש ירחון לילדים, החברה להגנת הטבע, אדר תשל"ח, חוברת 6. פורסם גם בסיפור לכל יום, ספרית פועלים, ידיעות אחרונות, ספרי חמד, שבט 1995, סיפור 129.
  לחצו להורדת המאמר

 • עשבים שוטים ועשבים חכמים (על פי סיפור עממי)
  פשוש ירחון לילדים, החברה להגנת הטבע, סיון תשל"ז, חוברת 9.
  לחצו להורדת המאמר

 • חמור נוהג כחמור (סיפור)
   פשוש ירחון לילדים, החברה להגנת הטבע, ניסן תשל"ח, חוברת7.
  לחצו להורדת המאמר

 • יוסקה! למה לא אמרת זאת קודם? (סיפור)
  פשוש ירחון לילדים, החברה להגנת הטבע, תמוז תשל"ח, חוברת 10.
  לחצו להורדת המאמר

 • מעשה בעשרה זרעונים (שיר)
  פשוש ירחון לילדים, החברה להגנת הטבע, שבט תשמ"ג, חוברת 5. פורסם גם במדריך לשילוב יצירות ספרות בהוראה, מכללה לחינוך סמינר הקיבוצים, תשנ"ג, 1992, עמ' 210.
  לחצו להורדת המאמר

 • הגולם (שיר)
  פשוש ירחון לילדים, החברה להגנת הטבע, אדר תשמ"ג, חוברת 6. פורסם גם במדריך לשילוב יצירות ספרות בהוראה, מכללה לחינוך סמינר הקיבוצים, תשנ"ג, 1992, עמ' 80.
  לחצו להורדת המאמר

 • בית הספר (שיר)
  מדריך לשילוב יצירות ספרות בהוראה, מכללה לחינוך סמינר הקיבוצים, תשנ"ג, 1992, עמ' 18.
  לחצו להורדת המאמר

 • פס של כסף (סיפור)

  מדריך לשילוב יצירות ספרות בהוראה, מכללה לחינוך סמינר הקיבוצים, תשנ"ג, 1992, עמ' 126. פורסם גם בסיפור לכל יום, ספרית פועלים, ידיעות אחרונות, ספרי חמד, חשון 1995, סיפור 41.

  פורסם גם בשם "החילזון" - ראה לעי"ל


  לחצו להורדת המאמר

 • כשהאף כועס (שיר)
  שנת לימודים שוב חוזרת, מדריך לשילוב יצירות ספרות בהוראה, מכללה לחינוך סמינר הקיבוצים, תשנ"ג, 1992. עמ' 143
  לחצו להורדת המאמר

 • שולחן שנערוך לכבוד החג (שיר)
  מכללה לחינוך סמינר הקיבוצים, תשנ"ג, 1992, עמ' 126. פורסם גם בסיפור לכל יום, ספרית פועלים, ידיעות אחרונות, ספרי חמד, חשון 1995, סיפור 41.
  לחצו להורדת המאמר

 • זו כבר לא אגדה (סיפור)
  הנסיכה על הסוס, עם עובד,1994, עמ' 19. הסיפור התפרסם (בשינויים קלים) גם ב: מיתרים, מקראה לכיתה ג', מסדה, 1995, עמ' 215. ובדרך המילים ספר ה', כנרת, 1995, עמ' 88.
  לחצו להורדת המאמר

 • מתוקה כמו דבש (סיפור)
  סיפור לכל יום, ספרית פועלים, ידיעות אחרונות, ספרי חמד, תשרי 1995, סיפור 3.
  לחצו להורדת המאמר

 • שגיא מחכה לנס (סיפור)

  סיפור לכל יום, כסלו,3  עריכה מירי ברוך; מירה מאיר

  ספרית פועלים, ידיעות אחרונות, ספרי חמד


  לחצו להורדת המאמר

 • הבית הקטן
  שודר בתוכנית "פרפר נחמד" הטלוויזיה החינוכית.
  לחצו להורדת המאמר